ثبت درخواست خرید سفارشی


معمولا آگهی دهنده خودرو به دلایلی نمی توانند در طول روز امکان بازدید خودرو را فراهم نماید لذا این امکان از طرف Carbnb  فراهم شده است که شما خودرو خود را در محل پارکینگ Carbnb قرار دهید و جوابگوی تماسهای خود باشید هر زمانی خریدار درخواست بازدید داشت با هماهنگی کارشناسان این امکان در محل پارکینگ Carbnb فراهم خواهد شد. 

آگهی های خودرو