کارشناسی و ضمانت Carbnb
در سایت Carbnb مراحل درج آگهی بصورت کاملا انتخابی طراحی شده است و نیاز به تایپ ندارد و حتی تمامی آپشنها متناسب با خودرو بصورت آماده وجود دارد و فروشنده فقط کافی است موارد مورد نظر را تیک بزند این موارد کمک می کند تا مشخصات خودرو بصورت واقعی و شفاف در سایت درج شده و تماسهای بیهوده را به حداقل برساند.

آگهی های خودرو